Nieuws

Programma Fotoclub 2020

29-01.  Rode Draad, Presentatie website, Portfolio,Vrije werk,”Laat maar zien” Fotospreekuur

19-02. Bespreking FvdM Februari Vrij Onderwerp zwart-wit Nik Collection/Photoshop

11-03. Bespreking FvdM Maart Thema boekenweek Vrij werk Laat maar zien

08-04. Bespreking FvdM April Winter Presentatie straatfotografie

29-04 Vrij werk “Laat maar zien” Portfolio

20-05 Bespreking FvdM Mei Straatfotografie n.a.v. opdracht Henk Jalving over Straatfotografie

10-06 Bespreking FvdM Juni “Lente”

01-07 Bespreking FvdM Juli Vrij onderwerp

05-08 Bespreking FvdM Augustus Serie van 3

02-09 Presentatie Nik -collection

23-09 Bespreking FvdM September Meetrekken, Pannen

14-10 Bespreking FvdM Oktober Avond en nachtfotografie

28-10 Jaarvergadering

18-11 Bespreking FvdM November Vrij onderwerp

16-12 Jaarafsluiting

Fotoclub prog 2020 PDF file